Home

 


  ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่ง : *
อัตราเงินเดือนที่ต้องการ : บาท *
วันที่สามารถเริ่มงาน : *
จังหวัด : *
 
  ข้อมูลผู้สมัคร
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) : *
Name - Surname (English) : *
เลขที่บัตรประชาชน : *
วันหมดอายุบัตร : *
เพศ : ชาย หญิง อื่นๆ ระบุ *
อายุ : ปี *
ส่วนสูง : ซ.ม. *     น้ำหนัก ก.ก. *
เชื้อชาติ : *
สัญชาติ : *
ศาสนา : *
วัน-เดือน-ปี เกิด : *
ที่อยู่ปัจจุบัน : *
เบอร์โทรศัพท์ : *
เบอร์มือถือ : *
อีเมล์ : *
สถานภาพทางทหาร : เกณฑ์ทหารแล้ว ยังไม่ได้เกณฑ์ ได้รับการยกเว้น
สถานภาพการสมรส : โสด สมรส หย่าร้าง แยกกันอยู่ *
ที่อยู่อาศัย : อาศัยกับครอบครัว บ้านตัวเอง บ้านเช่า หอพัก *
 
  ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา จากปี ถึง ปี สาขาที่จบ เกรดเฉลี่ย
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
อาชีวะศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
อื่นๆ
 
  ประวัติการทำงาน
ชื่อบริษัท จาก-ถึง (เดือน/ปี) ตำแหน่ง - ลักษณะงาน เงินเดือน เหตุที่ออก
 
  ทักษะความสามารถ
ความสามารถในการขับขี่ : มอเตอร์ไซด์ รถยนต์ อื่นๆ ระบุ
ใบขับขี่เลขที่ :
พิมพ์ดีด : ได้ ไม่ได้
ไทย คำ/นาที   อังกฤษ คำ/นาที
 
ภาษา พูด อ่าน เขียน
พอใช้ ดี ดีเยี่ยม พอใช้ ดี ดีเยี่ยม พอใช้ ดี ดีเยี่ยม
ไทย
อังกฤษ
อื่นๆ
อื่นๆ
 
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ :
ความสามารถอื่นๆ :
 
  ข้อมูลอื่นๆ
ท่านสามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด : ไม่ได้ ได้ ได้เป็นครั้งคราว สามารถประจำต่างจังหวัด
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่ : ไม่มี มีโรค (ระบุ) *
ท่านเคยถูกจับกุม/คุมขัง หรืออยู่ในระหว่างดำเนินคดี : ไม่เคย เคย *
 
  ไฟล์ประกอบการสมัครงาน
 
รูปถ่ายผู้สมัคร :

กำหนดไฟล์รูปภาพ JPG หรือ GIF ขนาดไม่เกิน 250 KB.
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลที่กรอกในใบสมัครงานทั้งหมดนี้เป็นความจริง
Why Aurora
เกี่ยวกับเรา
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์พันธกิจ
Products
Modern Gold
Design Gold
Beauty Diamond
Services
Modern Gold
Design Gold
Beauty Diamond
Delight Gold
Made to Order
Gold Investment
News
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการลงทุน
บทวิเคราะห์
โปรโมชั่น
ราคาทองวันนี้
ราคาทองย้อนหลัง
Job
ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงานออนไลน์

Membership
สมาชิก

Aurora Contact
ติดต่อเรา
แผนที่สาขา
แผนที่บริษัท
แนะนำ ติชม
Call Center:
02-7495085 กด 2

Home l About us l Products l Services l News&Promotions l Jobs l Contact us

ทอง ทองคำ ทองคำแท่ง ลงทุนทองคำ ซื้อทอง ขายทองคำ เทรดทอง ทอง 99.99 ทอง 96.5 ราคาทองคำ ราคาทองคำแท่ง ตลาดทองคำ บทวิเคราะห์ทอง ลงทุน สมาคม โกลด์ฟิวเจอร์
thai gold thai gold price gold future gold trading gold investment online trading gold online gold 99.99 gold 96.5 gold baht gold kilo bar

© Copyrights 2012 Aurora Co.,Ltd. All rights reserved. Designed by jaja